Брой 2

Съдържание

АВТОР, ТЕМА

СТР.

 

 

ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ

 

 

 

Терзиева, М. ПЪРВИТЕ БЪЛГАРСКИ ТЕАТРАЛНИ АКТРИСИ – ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА БЪЛГАРСКАТА ДИАСПОРА В РУМЪНИЯ

4

Иванова, Т. БЪДЕЩЕТО НА УЧИТЕЛСКАТА ПРОФЕСИЯ  ПРЕЗ ПОГЛЕДА НА НАСТОЯЩИ И БЪДЕЩИ УЧИТЕЛИ

9

Дишкова, М. ОТЛОЖЕНОТО РАЖДАНЕ И ГОТОВНОСТТА ЗА ВЛИЗАНЕ В РОЛЯТА НА РОДИТЕЛ

19

Дичева, Ел. ВЛИЯНИЕ НА СЕМЕЙСТВОТО ЗА РАЗВИТИЕТО НА ЛИЧНОСТТА И ЕТНОСОЦИАЛНАТА ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ДЕЦАТА И ПОДРАСТВАЩИТЕ В НЕГО

28

 

 

ДОБРИ ПЕДАГОГИЧЕСКИ ПРАКТИКИ

 

 

 

Димитрова, Зл., Ст. Бодурова, С. Юдавер, Д. Янакиева. СПОРТЕН ПРАЗНИК В ДЕТСКАТА ГРАДИНА „В ЧУДНИЯ СВЯТ НА СМЪРФОВЕТЕ“

36

Стоянова, К. ПРОСЛЕДЯВАНЕ НА ЕЗИКОВОТО РАЗВИТИЕ НА 4-5–ГОДИШНИ ДЕЦА

43

Велева, В. СТРУКТУРА НА ЕКОЛОГИЧЕСКАТА КОМПЕТЕНТНОСТ В ПРЕДУЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ

49

Ангелова, С. РАЗВИТИЕ НА АКТЬОРСКИТЕ СПОСОБНОСТИ У ДЕЦАТА ОТ 2.- 3. КЛАС

57

Костова, Р. ЗА ЛИДЕРСТВОТО И СЪТРУДНИЧЕСТВОТО В НАЧАЛЕН ЕТАП

62

Гушкова, Н. НАЧАЛНОТО УЧИЛИЩЕ – МЕЖДУ ДЕТСТВОТО И РОЛЯТА НА УЧЕНИК

66

Ганчева, Ев. ЕТАПИ ПРИ СЪЗДАВАНЕ НА УЕБ САЙТ ОТ ЕКИП УЧЕНИЦИ В УЧЕБНА ФИРМА

74

Ганчева, Ев. УЧЕБНАТА ФИРМА – МЕТОДИЧЕСКИ МОДЕЛ ЗА ФОРМИРАНЕ НА УМЕНИЯ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА УЕБ САЙТ

84

Андонова-Стоянова, Р. КАК ОБЪРНАТАТА КЛАСНА СТАЯ АКТИВИРА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС

98

Андонова-Стоянова, Р. УПРАВЛЕНИЕ НА КЛАСНАТА СТАЯ С CLASSDOJO

104

Гушкова, Н., М. Калинова. МЛАДЕЖИТЕ И ИНФОРМАЦИОННОТО ОБЩЕСТВО

112

Смилкова, См. ОБРАЗНОТО И ЕМОЦИОНАЛНО ВЪЗПРИЕМАНЕ НА МУЗИКАТА – ПЪТ КЪМ ФОРМИРАНЕ НА МЕКИ УМЕНИЯ

118

Маратилова, В. GOOGLE ЕКСПЕДИЦИИ И ВИРТУАЛНА РЕАЛНОСТ В КЛАСНАТА  СТАЯ – ЕДИН УРОК ПО ЧОВЕКЪТ И ОБЩЕСТВОТО В ТРЕТИ КЛАС

123

Кемчева, Д. ПРИЧИНИ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ПРЕГАРЯНЕ НА УЧИТЕЛЯ И МОДЕЛИ ЗА  НЕГОВАТА ПРЕВЕНЦИЯ И МИНИМИЗИРАНЕ

127

Кирова, Т. РАЗВИВАНЕ НА СЕРИАЦИОННИ УМЕНИЯ У ДЕЦАТА ДО 7 ГОДИНИ

135

Кирова, Т. СЪВРЕМЕННИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ В ДЕТСКАТА ГРАДИНА

140