АРХИВ

Броеве от 2019 г. до момента

ЕКИП

Редакционна колегия, дизайн, технически сътрудници

ИЗИСКВАНИЯ

Изисквания към материалите за публикуване

СЪБИТИЯ

Научно-практическа конференция “Образование за бъдеще – приемственост и перспективи” – юни 2023

КОНТАКТИ

Можете да ни пишете или да дойдете при нас!

ИЗДАТЕЛ

Департамент за КПРПС при Университет “Проф. д-р Асен Златаров”-Бургас

Преглед