Организационен комитет

Председател

доц. д-р Красимира Димитрова

Членове

доц. д-р Надежда Калоянова

доц. д-р Тинка Иванова

доц. д-р Златка Димитрова

доц. д-р Пенка Вълчева

докторант Димона Янева

докторант Дияна Андонова

 

Списание „Наука и образование“, изд. ДКПРПС – Университет „Проф. д-р Асен Златаров“, гр. Бургас

ISSN 2683-0191 (online)

Национален референтен списък – НАЦИД – ID № 3642

Научен комитет

проф. д-р Румяна Папанчева

проф. дпн Маргарита Терзиева

проф. дфн Марияна Парзулова

доц. д-р Красимира Димитрова

доц. д-р Надежда Калоянова

доц. д-р Тинка Иванова

доц. д-р Златка Димитрова

доц. д-р Мария Дишкова

доц. д-р Гита Йовчева

доц. д-р Биляна Цонкова

доц. д-р Галина Петрова

доц. д-р Дечко Игнатов

Дизайн

Симона Димитрова

Технически редактор

Димона Янева

Технически сътрудник

Дияна Андонова