Брой 7

(специално издание)

Съдържание

 

АВТОР, ТЕМА СТР.
ПРЕДУЧИЛИЩНА ПОДГОТОВКА  
Байчева, Зл.,Минова, Кр. ПРОЕКТ “ДА СЕ ЗАВЪРНЕМ НА СЕЛО” ПРОЕКТНО БАЗИРАНО ОБУЧЕНИЕ ПО ОКОЛЕН СВЯТ В ДЕТСКАТА ГРАДИНА  4
Дончева, Цв., Тошева, А. ПРОЕКТНО БАЗИРАНО ОБУЧЕНИЕ И ЛЕГО ОБРАЗОВАНИЕ  19
Маджова, Ст., Николова, В. ДА СЕ ДОКОСНЕШ ДО ИЗКУСТВОТО НА МАЙСТОРА  25
Шопова, П., Зафирова, Зл. КРЕАТИВНАТА ИГРА – ОСНОВЕН ЕЛЕМЕНТ ЗА ДЕТСКОТО РАЗВИТИЕ И ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ОБУЧЕНИЕ ЧРЕЗ РАЗВИВАЩИ ИГРАЧКИ И МОТИВИРАЩО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ, ПРИСЪСТВЕНО И ОТ РАЗСТОЯНИЕ 36
УЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ  
Колева, М., Георгиева-Костова, Сн. РАБОТА ПО ПРОЕКТИ В НАЧАЛНОТО УЧИЛИЩЕ ЗА ПОВИШАВАНЕ МОТИВАЦИЯТА НА УЧЕНИЦИТЕ 40
Чешмичкова, Ст. ПЪТЯТ НА ХЛЯБА 47
Василева, Р., Русева Н. КАКВО ПИЕМ, КОГАТО СМЕ НА УЧИЛИЩЕ? 57
Вълчева, Г., Пицева, П. ДА СЪХРАНИМ БЪЛГАРСКОТО 70
Дингилева, Г., Андреева, К. ПРОЕКТНО БАЗИРАНО ОБУЧЕНИЕ С ЕЛЕМЕНТИ НА 3D ВИЗУАЛИЗАЦИЯ В НАЧАЛЕН ЕТАП – ПЪРВИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА С ПЪРВОКЛАСНИЦИ 75
Тафрова-Станева, Д., Халил, Н. КОФИЧКА ДО КОФИЧКА 84